Digitalizační OCR systémy

Systém pro digitalizaci a automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů ze skenovaných a elektronických dokumentů.

Dostupnost:

Produkt je skladem

mám zájem o koupit Digitalizační OCR systémy

OCR systém neboli systém pro optické rozpoznávání znaků je metoda, která pomocí MFZ (multifunkční zařízení) umožňuje automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.

 

Skenujete Vaše dokumenty?

​Potřebujete je dostat do počítače?

Potřebujete následně dokumenty upravovat? (Word, Excel, sPDF)

Máte na papíře:

  • Smlouvu se špatným datem?
  • Rozsáhlou tabulku s jediným nesprávným údajem?
  • Dokument s gramatickou chybou?
  • Šablonu, kterou chcete opakovaně použít?

 

Již nemusíte přepisovat data z dokumentů do ERP

Systém za Vás vyčte data ze skenovaných nebo elektronických dokumentů a uloží je do Vašeho ERP nebo jiného informačního systému.

Validace vstupních dat proti datům v informačním systému

Systém umožňuje automatickou validaci (kontrolu) vytěžených i zadaných údajů. Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole hodnoty ve Vašem ERP systému, a pokud je hodnota chybná, je vytěžený atribut zvýrazněn červeně a je vypsán důvod, proč je daná hodnota nesprávná.

Automatické zpracování dokumentů bez zásahu uživatele

Naskenované dokumenty nebo jiné dokumenty v elektronické podobě uložené do vstupního adresáře mohou být zpracovány zcela automaticky.

Snížení času potřebného na pořizování dokumentů

Z dokumentů jsou vytěžovány údaje podle naučených šablon, dokument je tak uložen se správnými popisnými daty i bez zásahu uživatele. 

Již nemusíte dokument nikam manuálně ukládat ani přepisovat data do systému. Uložení dokumentu může být pouze otázkou vložení „papíru“ do skeneru. 

Snížení chybovosti dat

Při manuálním přepisování dat z tištěných dokumentů vznikají chyby velmi snadno. Vy se jim můžete vyhnout a výrazně tak snížit chybovost zpracovávaných dat.

Vytěžená data jsou validována dle nastavených pravidel, vytěžené hodnoty mohou být také ověřeny kontrolou oproti jiným datovým zdrojům, například ve Vašem informačním systému. Texty načtené z dokumentu s nízkou spolehlivostí vytěžení, mohou být předloženy ke kontrole uživateli, čímž je riziko uložení chybné hodnoty minimalizováno.

Snížení nákladů

Snížením pracnosti při pořizování dokumentů, automatickou kontrolou dat na vstupu a automatickým zpracováním dokumentů ušetříte čas Vašich pracovníků nejen při pořizování dokumentů, ale také následně, když Vaši pracovníci nemusí řešit různé anomálie v datech díky automatické kontrole dat na vstupu.

Připojené soubory

Salon vín České republiky