Kamerové systémy

Kamerové systémy (KS) a monitorovací systémy slouží především jako prevence před pácháním trestných činů. Kamery mají výrazný psychologický vliv na odrazení pachatele.

V současné době kamery zaznamenávají rychlý vývoj způsobený především rozvojem výpočetním techniky. Uzavřené kamerové systémy můžeme označovat také jako CCTV. Kamerové okruhy dnešní doby již nebývají uzavřené v rámci jednoho objektu, ale bývají přístupné přes internet, můžeme je tedy označit jako OCTV.

Základní rozdělení dnešních nejčastěji využívaných systémů:

-          Analogové kamerové systémy

-          IP kamerové systémy

-          AHD kamerové systémy

 

Analogové kamerové systémy

-          Základem těchto systémů je kompozitní analogový signál do využitelného rozlišení 720x576 obrazových bodů (pixelů)

-          Pro přenos těchto KS se využívá koaxiálního kabelu většinou s konektory BNC

-          Maximální délka těchto kabelů záleží na kvalitě koaxiálního kabelu, může být až 300m

Výhody analogového systému:

-          Vysoká spolehlivost

-          Jednoduchá obsluha a instalace kamer bez složité konfigurace

-          Nízké nároky na provedení tras

-          Přenos signálu v reálném čase bez zpoždění

Nevýhody analogového systému:

-          Maximální rozlišení okolo 0,4Mpix

-          Ke kamerám vede kromě signálového kabelu také kabel napájecí

 

IP kamerové systémy

-          Obraz snímaný IP kamerou je přímo v IP kameře prostřednictvím zabudovaného web serveru zkomprimován, převeden na datový tok a zakódován do TCP paketů, které jsou dále šířeny do datové sítě LAN a případně i do internetu

-          Pro přenos těchto KS se využívá kabelů UTP

-          Kamery IP systémů lze po UTP kabelu zároveň i napájet tzv. power over ethernet (PoE 802.3af)

Výhody IP systému:

-          Dostupnost záznamu přes Internet po celém světě

-          Rozšiřitelnost systému

-          Inteligentní funkce – detekce pohybu, rozpoznávání SPZ, lidského obličeje apod.

-          Rozlišení 1Mpix a více (např. až do 10Mpix)

-          Možnost bezdrátového přenosu

Nevýhody IP systému:

-          Nekompatibilita jednotlivých kamer od různých výrobců

-          Zpoždění obrazu vlivem náročnosti zpracování obrazu přímo v kameře

-          Možná ztráta obrazu a kvality

-          Vysoká náročnost na kapacitu, výkon datových úložišť a rychlost přenosových tras

-          Složitější konfigurace

 

AHD kamerové systémy (analog high definition)

-          Nová digitální technologie přenosu obrazu s vysokým rozlišením (až 2Mpix = FullHD)

-          Převádí digitální signál o jednoho modulovaného analogového signálu

-          AHD používá pro přenos koaxiální kabel, lze tedy použít starší rozvody tam, kde nejsou UTP

Výhody AHD systému:

-          Rozlišení až 2Mpix

-          Délka přenosové trasy až 300m

-          Možný snadný přechod z analogového systému na AHD

-          Nedochází ke ztrátě kvality video signálu

-          Možnost kombinace analogových a AHD kamer na jednom rekordéru

-          Zobrazení v reálném čase

-          Kompatibilita komponent různých výrobců

Nevýhody AHD systému:

-          Nutno osazovat videovstupy po dvojících stejným typem videosignálu

-          Stejně jako u analogových systému je kamery nutné zvlášť napájet

 

DVR/ NVR (digital video recorder)

-          Nahrávací zařízení jsou nezbytnou součástí kamerového systému. Samotný kamerový systém sice zvolenou oblast monitoruje, ale je pravděpodobné, že tyto kamery nebudou nikým sledovány nonstop. K tomuto účelu slouží nahrávací zařízení, která ukládají záznam pro pozdější reprodukci.

-          Zařízení lze osadit různě velkým úložištěm – pevným diskem (HDD). V závislosti na počtu kamer, jejich rozlišení, velikosti disku a nastavení rekordéru je potom stanovena „smyčka“, která je ukládána a poté přemazávána. Zpravidla se jedná o jeden až více týdnů záznamu.

-          Z kamer může být záznam ukládán buď nonstop nebo při detekci aktivity ve zvolené části obrazu. Můžeme zvolit i kombinaci obou nastavení u různých kamer.

-          Podstatnou informací také je, že při instalaci nahrávacího zařízení musí provozovatel žádat o legalizaci provozu zařízení na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Připojené obrázky

Salon vín České republiky