Servisní služby

Společnost RIBBON, s.r.o., je autorizované prodejní a servisní středisko černobílých a barevných kopírovacích i síťových multifunkčních tiskových strojů značky Toshiba.

Od roku 1994 se společnost Ribbon, s.r.o. zabývá prodejem, pronájmem, servisem černobílých a barevných kopírovacích i síťových multifunkčních tiskových strojů značky TOSHIBA.

Našim zákazníkům nabízíme tři základní druhy servisního zabezpečení strojů:

 

  • Klasický servisní zásah - zákazník hradí hodinovou sazbu za práci technika a sazbu za ujeté kilometry. Dále si zákazník hradí tonery a veškerý materiál potřebný pro provoz stroje.
  • Servisní smlouva - zákazník má s firmou uzavřenu servisní smlouvu, která zahrnuje veškerou práci a cestovní náklady technika vyjádřené v paušálním měsíčním poplatku. V tomto případě nejsou náhradní díly ani spotřební materiály zahrnuty ve smlouvě a jsou zákazníkem objednávány a hrazeny zvlášť.
  • Servisní a materiálová smlouva - tato smlouva mezi zákazníkem a servisní organizací zahrnuje veškerou servisní péči o zařízení, včetně všech spotřebních materiálů a náhradních dílů potřebných pro provoz stroje vyjádřené v paušálním měsíčním poplatku dle skutečné počtu zhotovených výtisků. Zákazník který uzavře se servisní organizací jednu z nabízených servisních smluv, získává oproti ostatním tyto výhody : Dostává přednost při nahlášení servisního zásahu před zákazníky nesmluvními, což souvisí s rychlejší reakcí na tento požadavek. Zákazník má pevně stanovené náklady na provoz zařízení z čehož vyplývá možnost přesného stanovení finančních nákladů. V případě " Servisní a materiálové smlouvy " má zákazník prodlouženou záruční dobu, která je rovna délce smlouvy.

 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Salon vín České republiky