Zajištění bezpečnosti a majetku

Jsou moji blízcí, já a můj majetek v bezpečí? Není narušováno moje soukromí?

JSOU MOJI BLÍZCÍ, JÁ A MŮJ MAJETEK V BEZPEČÍ? NENÍ NARUŠOVÁNO MOJE SOUKROMÍ?

To jsou otázky, které si obzvlášť v dnešní době pokládáme téměř každý den.

Není nutné myslet hned na přímé napadení, ohrožení zdraví nebo dokonce života, ale každý běžný den nás může potkat řada nenadálých situací:

- možnost poškození či ztráty majetku
- zatopení vodou
- požár
- únik plynu
- únik spalin
- zdravotní tíseň seniora
- jakákoliv nečekaná situace v rodině
(např. samotné dítě doma se potřebuje dovolat pomoci)

Všechny tyto situace postihuje a řeší moderní zabezpečovací a kamerové systémy. V dnešní době jsou tyto technologie tak vyspělé, že pomocí mobilního telefonu lze ovládat řadu zařízení. Zabezpečit byt, dům či firmu nebo naopak odbezpečit. Systémy poskytují možnost upozornění kdo a kdy přišel. Do zařízení se dají přikoupit periferie, které jsou schopny informovat o nadměrné spotřebě nebo překročení určité spotřeby vody, plynu nebo elektřiny.

Zabezpečovací zařízení (elektronická zabezpečovací signalizace - EZS) je dnes nezbytným prvkem každé budovy. Plní několik základních úkolů - umožňuje Vám být včas upozorněni na narušení prostoru nebo objektu (telefon, SMS, email), nahlásit narušení objektu na pult centralizované ochrany (PCO), akustickými a vizuálními projevy odradit narušitele od pokračování útoku a současně na narušení upozornit okolí (sirény, světla) a v neposlední řadě viditelně umístěnými prvky zabezpečovacího zařízení odradit narušitele od útoku ještě před jeho vlastním provedením.

Ideální kombinací je samozřejmě dobře a odborně nainstalovaný EZS, který je doplněný o multimediální funkce kamerového systému.

Kamerové systémy se využívají k monitorování objektů a vnitřních i venkovních prostor. Mohou sloužit jako samostatný systém, nebo jako doplnění standardního zabezpečovacího zařízení. Využít je lze i k monitorování technologických a výrobních procesů.

Salon vín České republiky