MyQ

MyQ je tiskové řešení, které řeší tisk, zabezpečení, personalizaci, skenování a zpracování dokumentů. MyQ může účtovat vytištěné nebo skenované dokumenty za jednotlivce, skupiny, zařízení nebo i projekty.
Typ Správa a zabezpečení tisku

Popis produktu

MyQ je software pro správu tiskových a skenovaných úloh a obsahuje tyto moduly Mobilní Tisk, Zabezpečení dat, Personalizace displeje, Intuitivní skenování, Zpracování dokumentů, Rychlá instalace, Správa zařízení.

 

 

Mobilní tisk smlouvy-IMG.png

 

Mobilní a moderní

Funkce Bring Your Own Device (BYOD) umožňuje tisk z mobilního zařízení, které si nosíte s sebou.
 

Mobilní aplikace MyQ

Větší flexibilita i produktivita.

Mobilní tisk dává uživatelům možnost spravovat tisk v kanceláři i jinde

Tato funkce MyQ neznamená jenom možnost tisku z chytrého zařízení. Umožňuje autentizaci u tiskárny a správu tiskových úloh pomocí telefonu nebo tabletu, který má nainstalovanou mobilní aplikaci MyQ (existuje pro iOS i Android). Tím z vás dělá skutečně mobilního uživatele, který ze svého zařízení ovládá vše potřebné k práci.

Multifuknčnost a zároveň volnost pohybu

Aplikace MyQ z vašeho oblíbeného telefonu dělá víceúčelový nástroj, ze kterého můžete správovat úlohy, bezpečně tisknout na zvolené tiskárně, odemykat zařízení, dobíjet kredit a další.
 

Tisk bez ovladačů

Usnadněte práci IT specialistů i hostů ve vaší společnosti.

Tiskněte více způsoby – stačí mít přístup k e-mailu nebo internetovému prohlížeci

E-mailový tisk funguje tak, že tiskovou úlohu pošlete jako přílohu na konkrétní e-mailovou adresu, která je tomuto účelu dedikovaná. MyQ server vám obratem pošle PIN, kterým se přihlásíte k tiskárně, abyste si mohli dokumenty vytisknout. Toto řešení je ideální pro společnosti s častými návštěvami, např. hotely nebo veřejné instituce, kde hosté často potřebují tisknout na místě. V takovém případě jim stačí poslat e-mailem dokumenty k tisku přímo, čímž se šetří čas zaměstnancům, kteří by jinak museli tisk zařídit. "AirPrint" a "Google Cloud Print" jsou v řešení MyQ zahrnuté automaticky.

 

 

Zabezpečení dat smlouvy-IMG.png

 

Zabezpečení v každé fázi tisku

MyQ pomocí špičkových nástrojů zajišťuje bezpečnost dokumentů a ochranu uživatelských dat. MyQ je plně zabezpečené řešení, takže můžete k tisku použít kterékoli zařízení v síti. Mezi funkce patří také možnost přidat vodoznak a sledovat tak pohyb dokumentů, což pomáhá dodržovat předepsané zásady ochrany dat před zneužitím. Komplexní bezpečnostní opatření vaše data chrání ve všech fázích tiskové úlohy.
 

Funkce odloženého tisku (Pull Print)

Strach o citlivé informace můžete pustit z hlavy. Funkce Pull Print dává uživatelům plnou kontrolu nad tiskem. Vyzvednutí úlohy podléhá autentizaci pomocí ID karty, kódu PIN, zadání uživatelského jména a hesla, případně pomocí mobilní aplikace MyQ. Úlohy jsou do té doby bezpečně uchovány na MyQ serveru, takže má uživatel čas si po stisknutí "Ctrl + P" v klidu dojít k tiskárně svého výběru.
 

Client Spooling

Pro organizace, které mají po světě několik poboček se slabším internetovým připojením, může být funkce client spooling velice praktická. Objemnější tiskové úlohy se díky ní nemusejí posílat přes tiskový server, ale uloží se do aplikace na počítači uživatele. Dramaticky se tak sníží objem dat přenášených v síti. Na server se pošlou pouze metadata, což uživateli umožní se přihlásit k jakékoli tiskárně v síti MyQ. Úloha se ověří a vytiskne přímo z uživatelova zařízení. Tiskárna nakonec pošle na MyQ server pouze informace k zaúčtování.
 

Šifrování dat

Automatické plnění předpisů ohledně ochrany citlivých údajů. Vývoj produktů MyQ vychází z potřeb uživatelů, moderních trendů, ale také z požadavků na ochranu citlivých dat, která se běžně do procesu tisku či skenování dostávají. Veškeré údaje obsažené v komunikaci od počítače přes server k tiskárně jsou v MyQ zašifrované. MyQ umí šifrovat i celé databáze s uživatelskými daty. Organizace používající MyQ jako tiskové řešení se tedy nemusí obávat, zda dostatečně splňuje nároky na ochranu osobních údajů. Soulad s nejnovějšími nařízeními, jako je např. GDPR, je v softwaru MyQ automatickou zárukou.
 

Funkce vodoznaku

Mějte přehled o pohybu citlivých dokumentů – označujte si je. Používání vodoznaků nemusí vždy znamenat jen velký nápis "TOP SECRET" přes celý dokument. Tento významný zabezpečovací prvek může u citlivého dokumentu pomoci sledovat jeho cestu až k původci v případě, že se ztratí. Vodoznak lze přizpůsobit, aby obsahoval libovolný text, případně jméno tisknoucí osoby, a nabízí několik možností umístění, velikostí a 3 stupně průhlednosti. Potenciál vodoznaku však nekončí zvýšenou bezpečností dat. Do záhlaví nebo zápatí dokumentu se dá přednastavit tisk kontaktních údajů společnosti nebo čárových kódů a QR kódů, které mohou uživateli poskytnout informace navíc.

 

 

Personalizace displeje smlouvy-IMG.png

 

Upravte si displej tiskárny podle svého

Dotykový ovládací terminál se s MyQ mění v přátelského pomocníka, který šetří svému uživateli čas i trpělivost.
 

Plná personalizace v podání MyQ Embedded terminálu

Displej MyQ nabízí uživateli jednoduchý výběr z funkcí vybraných přímo pro něj, aby už ke skenování nepotřeboval technický manuál. MyQ Embedded terminál je velmi přátelské rozhraní. Funkce, které se zobrazí, když se uživatel přihlásí, se dají nastavit podle jeho nejčastějších typů úloh a preferencí. Potom už stačí jediný dotyk barevné dlaždice a spustí se nastavený proces. Sada funkcí na terminálu se dá sestavit pro každého jedince zvlášť, ale i pro celé oddělení, případně stroj od stroje jinak.
 

Malé umělecké dílo

S pomocí Theme Editoru se dá vzhled změnit tak, aby odpovídal vizuálnímu stylu vaší společnosti. Barvy dlaždic a pozadí, styl ikon... celý design terminálu může administrátor IT kreativně upravit. A co je samozřejmost, na přihlašovací obrazovku můžete hravě umístit logo vaší společnosti.
 

Vyzkoušejte si, co terminál umí

Používání MyQ Embedded terminálu je opravdu spíše hra než práce. Lucy vás v pár rychlých krocích provede naší šikovnou online prohlídkou MyQ terminálu. Můžete prozkoumat 5 předem nastavených uživatelů, z nichž každý má jinak vytvořenou sadu funkcí. Ale nejlepší sada? Samozřejmě ta vaše.

 

 

Intuitivní ovládaní smlouvy-IMG.png

 

Skenujte, jako když tiskne

MyQ umožňuje přidělit každému uživateli skenovací profil s přednastavenými příkazy. Digitalizace a správa dokumentů se tak stává intuitivní součástí pracovního flow a není nutné na ně plýtvat drahocenným časem.
 

Funkce Easy Scan

S funkcí MyQ Easy Scan nemá skenovací proces ani o krok navíc. S MyQ je workflow skenovaných dokumentů dokonale hladké, díky připojení multifunkční tiskárny (anglicky MFP) k předem určené cílové destinaci. Skenovací proces se dá celý předem nastavit tak, že jeden stisk tlačítka pak spustí automatický proces, který končí "příletem" dokumentu do síťové složky, cloudového úložiště nebo na e-mail. Tato běžná činnost díky tomu nestojí zbytečně čas ani peníze.
 

Bleskové rozpoznání znaků (OCR)

Jedním klikem převeďte dokument do editovatelného formátu. Pro organizace, které mají po světě několik poboček se slabším internetovým připojením, může být funkce client spooling velice praktická. Objemnější tiskové úlohy se díky ní nemusejí posílat přes tiskový server, ale uloží se do aplikace na počítači uživatele. Dramaticky se tak sníží objem dat přenášených v síti. Na server se pošlou pouze metadata, což uživateli umožní se přihlásit k jakékoli tiskárně v síti MyQ. Úloha se ověří a vytiskne přímo z uživatelova zařízení. Tiskárna nakonec pošle na MyQ server pouze informace k zaúčtování.
 

Skenujte přímo do cloudu

Dejte svým kolegům pohodlný přístup k dokumentům, které potřebují. MyQ umožňuje skenování do cloudových úložišť, jako jsou Box.com, SharePoint online, OneDrive, OneDrive for Business, Google Drive, Amazon Web Services S3 nebo Dropbox. Dostupnost dokumentů a spolupráce týmu lidí je pak o to snazší.
 

Attach Essential Data to the Scanned File

Make document handling easier in the management system. Save your scanned document including important data. During the scanning process, the user can enter additional information about the document that is being scanned. Typically for an invoice, the user can type e.g. the invoice number, due date, grand total, and currency. These indexes will appear along with your document in the internal system.
 


 

 

Zpracování dokumentů smlouvy-IMG.png

 

Digitalizujte a už se v nikdy nic neztratí

MyQ umožňuje uživatelům nastavit robustní pracovní flow a zvýšit efektivitu. Pokročilé možnosti rozpoznávání znaků (OCR) včetně detekce zón ve formuláři jsou dalším krokem k plné automatizaci.
 

Pokročilá skenovací workflows

MyQ Ultimate nabízí dva typy skenovacích workflows – statický a dynamický.
Statické workflows – IT administrátor předem nastaví, kam a v jakém formátu je skenovaný dokument odeslaný po stisku tlačítka. Uživatel může manuálně vložit údaje navíc, které se k dokumentu připojí ve formě metadat: číslo faktury nebo smlouvy, datum atd.
Dynamické workflows – uživatel během skenování komunikuje s firemním systémem. Ovládací panel od něj zjišťuje dodatečné informace nebo našeptává možnosti podle předchozí volby či podle svých záznamů. Komunikace probíhá formou otázka – odpověď a pomáhá výrazně zrychlit standardní procesy, jako je digitalizace faktur, účtenek, cestovních příkazů, žádostí o pas nebo půjčku, vrácení půjčeného vozu a mnoho dalších.
 

Inteligentní rozpoznání zón

Data lze ze skenovaných dokumentů automaticky extrahovat a odeslat na správné místo do cílové tabulky nebo databáze. MyQ dokáže rozpoznat typ dokumentu a jeho konkrétní zóny, ze kterých potom data "vytěží". Šetří tak hodiny času, který by jinak uživate musel strávit manuálním zadáváním do systému, což jistě ocení každá účtárna, recepce hotelu, kancelář úřadu, přepážka aerolinky, spediční služba...
Kromě digitalizace dat dokáže MyQ Ultimate rozpoznat text, zaškrtnuté boxy, přítomnost razítek nebo podpisů a umí zpracovat čárové kódy a QR kódy.

 

Dokonalé zabezpečení

Digitalizované dokumenty se dají opatřit heslem, elektronickým podpisem, a citlivé údaje lze začernit. MyQ Ultimate nabízí zabezpečení skenovaných dokumentů v několika vrstvách. Pokud je výsledný dokument PDF, dá se před nechtěným přístupem chránit heslem. Elektronický podpis a časová značka slouží k tomu, aby se dalo zjistit, jestli s dokumentem někdo neoprávněně manipuloval. K PDF se také dá přidat anotace či logo, které značí jeho původ a vlastníka. Citlivé osobní informace, které v dokumentu nemají být vidět, se během skenovacího procesu dají začernit pomocí redakce zón.
 

Skenujte čárové i QR kódy

Využijte potenciál svojí multifuknční tiskárny a pracujte s metadaty. Edice MyQ Ultimate dokáže z 1D i 2D čárových kódů extrahovat metadata a umí také na skenované dokumenty kódy vkládat, pro lepší zpracování. Pro každý čárový kód lze specifikovat pokročilá nastavení a vzorová data, která se později automaticky zobrazí jako metadata v editačním nástroji SEE (ScannerVision Expression Editor).
 

Rozpoznání typu dokumentu

Skenujte za letu, MyQ se vám o vše postará. MyQ Ultimate umí poznat, jaký typ dokumentu jste právě položili na skenovací sklo, a spustí příslušný proces, aniž byste mu museli napovídat. Dopisy, faktury, smlouvy a další standardizované dokumenty mohou být bleskově rozpoznány a rozděleny do více souborů, i když je vložíte do podavače všechny najednou. Jsou potom zpracovány a automaticky odeslány do některého z podporovaných úložišť. Práce se skenovací funkcí tiskárny je tak díky Smart Workflows skoro radost.
 

25 konektorů a cílových úložišť

Nenechte se omezovat při rozhodování, kam svůj digitalizovaný dokument uložíte. Vyberte si z více než 25 integrovaných konektorů a uložte svoji skenovanou úlohu do toho správného firemního nástroje pro správu dokumentů nebo cloudového úložiště. Komunikace s cílovým systémem je vždy oboustranná, takže můžete před samotným uložením procházet existující soubory a složky, doplnit informace a upravit nastavení.
Samozřejmostí je možnost posílat dokumenty do cloudových služeb jako Box.com, SharePoint Online, OneDrive, OneDrive for Business, GoogleDrive, Amazon Web Services S3 nebo Dropbox. 
 

 

Rychlá instalace smlouvy-IMG.png

 

Nečekejte na spuštění sto let

MyQ můžete začít používat ještě tentýž den. Čas jsou peníze, a proto optimalizujeme MyQ ve snaze zkrátit dobu instalace na absolutní minimum. Díky tomu na vlastní oči uvidíte výhody MyQ ne za pár dní, ale už za pár minut. „Spusťte instalaci, skočte si na oběd a po návratu můžete tisknout.“
 

Naše webové rozhraní vás provede

...a z vašeho IT týmu se stanou MyQ hrdinové. Instalace MyQ je hračka. Náš průvodce instalací vás povede krok za krokem až ke zdárnému spuštění.
 

Automatické vyhledání tiskáren

Pohodlně se opřete a nechte MyQ udělat všechno za vás. Tři kliknutí a máte hotovo. Celý park vaše vašich tiskáren, jakkoli velký, bude sesíťovaný během pár minut a připravený k tisku. Stačí vyplnit rozsah IP adres, vytvořit jednoduchý profil protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) a zadat cestu k tiskovým ovladačům.
 

Vzdálená instalace

Nainstalujte MyQ kdekoli na světě, aniž byste museli opustit kancelář. Pokud máte několik poboček v zemi, nebo dokonce po světě, a v nich multifunkční tiskárny, můžete MyQ nainstalovat i na dálku. Ušetří vám to spoustu trápení. Konfiguraci všech strojů zvládnete z jednoho místa. Stači vybrat zařízení v seznamu a spustit instalační proces.
 

Import uživatelů

Použijte svoji současnou databázi bez žádné další manuální práce. MyQ umožňuje nastavit uživatelská práva a přístupy pro jednotlivce i pro oddělení, tak aby vše odpovídalo tiskové politice vaší firmy. Pomocí funkce Drag & Drop přetáhněte atributy do okna s vlastnostmi uživatele, a je to. MyQ je plně kompatibilní se službou Active Directory, MS Exchange, MS Azure, s nástroji G-Suite a dalšími. Díky MyQ budete databázi mít neustále aktuální.

 

 

Správa zařízení smlouvy-IMG.png

 

Perfektní přehled

Systémoví administrátoři potřebují mít po ruce okamžitý vhled do toho, co se děje v jejich MyQ prostředí, ať už je to stav tiskáren v síti nebo uživatelská aktivita. Ovládací panel MyQ Admin Dashboard si každý IT specialista může sestavit z různých prvků, které zobrazují přesně to, co potřebuje vidět.
 

Údržba tiskového parku

Spravujte svá zařízení bez zdlouhavé administrativy. V každé organizaci existují procesy, které se dají zautomatizovat. Součástí MyQ je manažer notifikací, který upozorňuje na poruchy zařízení, docházející toner, nedostatek papíru atd. Snažíme se tak podporovat hladký běh vaší společnosti
 

Dostupnost a spolehlivost

Ničím neohrožený tisk a skenování. Nejdůležitější vlastnost, kterou by mělo mít každé tiskové řešení, je nepřetržité poskytování služeb. Tisk musí být dostupný zkrátka kdykoli. V MyQ bereme tento závazek velmi vážně, a snažíme se stále vylepšovat příslušné funkce – Device spooling, Client spooling a Failover print jsou jen některé z funkcí, které umožňují tisknout i v případě, že se stane něco nepředvídaného, jako např. že spadne tiskový server nebo se přeruší připojení k internetu.
 

Kontrola nad výdaji díky podrobnému reportingu

Snižte provozní náklady i úroveň stresu. Snížení nákladů na tisk se vám bude s MyQ dělat snadněji. Finanční ředitel se mrknutím oka zorientuje v situaci jednotlivých nákladových středisek a manažer oddělení si v případě potřeby zjistí využití tisku jednotlivých členů týmu. Zavedení kvót patří mezi možnosti, které MyQ nabízí, pokud potřebují dodržovat firmou daná pravidla ohledně spotřeby papíru a barvy. Uživatel může z terminálu snadno vyčíst, kolik stránek nebo barevných kopií už má vypotřebovaných. IT admin si může vybrat mezi 100 šablonami reportů, a podle výsledků se rozhodnout zavést pravidla, která povedou k optimální úspoře. Jak nám říká zkušenost z mnoha malých i středních podniků i velkých korporátů, kde už MyQ delší dobu v provozu, zavádění restrikcí by nemělo být hlavním účelem MyQ. Nicméně jako nástroj může ke snížení nákladů posloužit efektivně. Zaměstnavatelům šetří peníze a zaměstnancům nervy, kterou často ocitnou pod tlakem tváří v tvář komplikovaným nastavením tiskárny. A úspora času a frustrace může být v konečném důsledku stejně významná jako úspora peněz.

Technická specifikace

Typ Správa a zabezpečení tisku

Ke stažení

MyQ
MyQ je tiskové řešení, které řeší tisk, zabezpečení, personalizaci, skenování a zpracování dokumentů. MyQ může účtovat vytištěné nebo skenované dokumenty za jednotlivce, skupiny, zařízení nebo i projekty.