Distanční výuka - hybridní vzdělávání na obzoru

 

  • Učitel a všichni žáci ve třídě. V tomto případě se jedná o klasickou formu výuky, při které hraje hlavní roli samotná dotyková obrazovka. Učitel využívá v ní integrovaných nástrojů, žáci s ním sdílí obsah či odpovídají na zadané úkoly. Kameru a videokonferenční software použijete, pokud je někdo z žáků nemocen nebo se z jiných důvodů nemůže osobně výuky účastnit. K těmto situacím dochází běžně, nejen v době epidemie.
  • Učitel a část žáků ve třídě, ostatní žáci doma. Dokážete si představit, že byste měli nejprve učit část žáků běžným způsobem a následně se posadit k počítači a věnovat se jejich spolužákům, kteří jsou doma? S naším řešením zvládnete obojí najednou. Učitel vyučuje dle svých zvyklostí s tím, že jeho obraz a vše co dělá je přenášeno žákům, kteří nemohou být na výuce přítomni.
  • Učitel ve škole a žáci doma. Pokud nastane situace, že budou moci přijít do školy jen učitelé, opět se toho „moc nestane“. I když zřejmě zahrnete do výuky další formy, například projektového vyučování, není potřeba vzdávat se ani klasické frontální výuky. Kromě toho, že před sebou nebudete mít žáky, můžete učit stejně, jako by před vámi seděli.

 

4 STAVEBNÍ KAMENY DISTANČNÍ VÝUKY

 
  • Dotyková obrazovka ActivPanel je srdcem distanční výuky. Udělá více práce než hromada notebooků. Práce na ní je zcela intuitivní, dokonce nemusíte ani přepínat mezi perem a prstem, sama rozpozná, zdali hodláte psát, zvětšit obrázek nebo gumovat. Díky aplikaci sdílení obrazovky může prezentovat hned několik studentů najednou, třeba i od svého domácího počítače.
  • Kamera s vestavěným mikrofonem přispěje ke zvýšení sociálního kontaktu. Využít ji můžete i na snímání podkladů z učebnice nebo pokusu prováděného na pracovním stole. Kameru lze umístit na přední lavici, katedru, stativ nebo přímo na horní hranu dotykové obrazovky. Mikrofon zajistí kvalitní přenos vašeho hlasu k žákům doma.
  • Počítač - Pokud plánujete umístit kameru na přední lavici nebo jste nuceni učit mimo třídu, určitě oceníte přenosné zařízení. V opačném případě můžete využít počítač instalovaný v učebně.
  • Videokonferenční software - Zde je výběr jen a jen na vás. Mnohé školy používají Office 365 a tedy Microsoft Teams, ty pracující v prostředí Google použijí Meet, vhodnou alternativou může být například Zoom. Software vám umožní nejen vizuální kontakt, ale budete moci také sdílet vaši obrazovku a vše, co na ní děláte. A to jak ručně psané poznámky, tak prezentaci, právě používanou aktivitu nebo výukový software.