SafeQ

SafeQ je tiskové řešení, které řeší základní problémy tiskových prostředí: účtování, zabezpečení a zajištění dostupnosti. SafeQ dokáže v síti účtovat vytištěné úlohy, a to na vrub jednotlivce, skupiny, zařízení a dokonce i projektu.
Typ Správa a zabezpečení tisku

Popis produktu

 

Systém SAFEQ byl navržen jako platforma.

 
V současnosti pokrývá tato platforma tři hlavní produktové oblasti:  Správa tiskuDigitalizace dokumentů a Správa 3D tisku. V rámci těchto tří oblastí nabízíme software v sadách s optimální užitnou hodnotou, i když jednotlivé moduly lze nakupovat i samostatně.Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.Sady nebo moduly platformy SAFEQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. SAFEQ lze instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

 
 

SPRÁVA TISKU

Podporuje vaše požadavky v oblasti řízení tisku včetně zabezpečení, mobility, udržitelnosti a nákladové efektivity.

MOBILNI-APLIKACE.png
PRINT ROAMING NA KLIENTECH (CBPR)
CBPR architektura byla navržena tak, aby bylo možné snížit počet serverů a snížit náklady na infrastrukturu. Print Roaming® umožňuje snadný a bezproblémový tisk metodou pull kdekoliv a kdykoliv potřebujete. Vaše organizace potřebuje bezpečné a flexibilní řešení, které podporuje uživatelsky přívětivý tisk na různých místech, včetně 3D tisku. Sady SAFEQ Print Management Suite a Print Management Suite LD (omezená zařízení) nabízejí centralizovanou správu podnikového tisku za účelem snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti dokumentů a zvýšení produktivity workflow.
 
MOBILNI-APLIKACE.png
CORE WORKFLOWS
Přesná digitalizace dokumentů v rámci zabezpečeného workflow do systémů Microsoft SharePoint, Dropbox Business, Dropbox Enterprise, na autorizovanou adresu elektronické pošty nebo do síťové složky. V rámci základních workflow jsou dokumenty skenovány se základním zpracováním a formátováním, načež jsou doručeny do několika předdefinovaných míst určení. Vytvořením automatizovaných skenovacích workflow pro opakované úkony založené na papírových dokumentech zvýšíte produktivitu. S SAFEQ Managed Workflows mohou správci snadno vytvářet automatizovaná workflow pro přesnou digitalizaci, zpracování a doručování dokumentů do předdefinovaných míst určení. Podívejte se, jak různé organizace eliminují procesy založené na papírových dokumentech zaváděním efektivnějších a produktivnějších workflow.

MOBILNI-APLIKACE.png
KREDIT A ÚČTOVÁNÍ
Podporuje placené služby, kvóty stránek a přesné účtování na jednotlivce, skupiny nebo podle účtovacích kódů či kódů projektu. Organizace, kde je třeba náklady na tisk, skenování a kopírování účtovat klientům nebo rozúčtovávat na jednotlivé projekty potřebují přesné a snadné účetnictví. Modul Credit and Billing (Kredit a účtování) alokuje a sleduje náklady. Modul také může spravovat služby placeného tisku (pay for print) s uživatelskými účty.

MOBILNI-APLIKACE.png
MOBILNÍ TISK
Podpora iniciativ BYOD (používání vlastních mobilních zařízení), zabezpečený mobilní tisk a zabezpečený tisk pro hosty. Organizace se potřebují přizpůsobit stále mobilnějším zaměstnancům a být proaktivní. Mobilní tisk je transformačním prvkem při podpoře této změny. Organizace potřebují zajistit, aby tisk z mobilních zařízení (ať osobních nebo služebních) byl produktivní, bezpečný a zúčtovatelný v systému správy tisku.

MOBILNI-APLIKACE.png
OVĚŘENÍ TISKU
Přiřazení přístupových práv a workflow za účelem zajištění bezpečného přístupu k zařízením. Prosazuje ověřování uživatelů. Ověření tisku je klíčovým komponentem po zabezpečení přístupu k zařízením pro 2D/3D tisk, kopírování a skenování. Ověřovací modul vám umožní prosadit zabezpečení přístupu, analyzovat chování uživatelů a zavést pro celý strojový park tiskáren, multifunkčních zařízení (MFD) a 3D tiskáren jednotné zásady správy tisku, skenování a kopírování.

MOBILNI-APLIKACE.png
PRINT ROAMING®
Zabezpečený tisk metodou pull z libovolné tiskárny v tiskovém prostředí s použitím jediného tiskového ovladače. Škálovatelné od jednoho pracoviště na mnoho různých pracovišť po celém světě. Print Roaming® umožňuje snadný a bezproblémový tisk metodou pull kdekoliv a kdykoliv potřebujete. Vaše organizace potřebuje bezpečné a flexibilní řešení, které podporuje uživatelsky přívětivý tisk na různých místech, včetně 3D tisku.

MOBILNI-APLIKACE.png
REPORTING
Na faktech založené audity využití tisku, kopírování a skenování. Předdefinované nebo uživatelské reporty. Ekologické výkazy „green reports“ dodávají data pro ekologické iniciativy. Reporting poskytuje snadný přístup k hloubkovým analýzám o využívání tisku, kopírování, skenování a faxování v organizaci. Bohatá sada hotových reportů obsahuje informace, které vám umožní optimalizovat prostředí tiskových služeb. Správci si mohou reporty snadno přizpůsobit.

MOBILNI-APLIKACE.png
TISK NA ZÁKLADĚ PRAVIDEL
Předdefinovaná knihovna obvyklých pravidel řízení tisku jako je zákaz barevného tisku či tisk na jednu nebo obě strany papíru. Modul tisku na základě pravidel je nezbytný pro snížení nákladů a plýtvání i dodržování podnikových zásad v oblasti tisku. Správci mohou flexibilně nastavovat pravidla podle potřeb organizace a uživatelů. Ať už potřebuje vaše organizace snížit náklady, zvýšit zabezpečení nebo snížit ekologické dopady, modul tisku na základě pravidel podpoří tyto cíle.
 
 
 

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Bezpečná a přesná workflow digitálních dokumentů automatizují úkony zahrnující práci s tištěnými dokumenty, což zvyšuje produktivitu.

MOBILNI-APLIKACE.png
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY WORKFLOW
Automatizuje časově náročné procesy založené na papírových dokumentech.

MOBILNI-APLIKACE.png
PROSAĎTE ZÁSADY ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Zvyšte bezpečnost definováním workflow pro PDF soubory chráněné heslem.

MOBILNI-APLIKACE.png
AUTOMATIZACE DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ
Digitální dokumenty jsou automaticky a přesně doručovány do předem nastavených míst určení.

MOBILNI-APLIKACE.png
URYCHLETE VYHLEDÁVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ DOKUMENTŮ
Výsledné digitální dokumenty jsou plně prohledávatelné.

MOBILNI-APLIKACE.png
POKROČILÁ AUTOMATIZOVANÁ WORKFLOW ZJEDNODUŠUJÍ SKENOVÁNÍ
Snadno použitelné uživatelské rozhraní řešení SAFEQ usnadňuje uživatelům nastavení skenování, čímž odstraňuje nejistotu a zaručuje, že jsou dokumenty přesně digitalizovány a doručovány na předem definovaná místa určení automaticky. Díky sofistikované technologii digitalizace a zpracování digitálního obsahu nabízí SAFEQ jádro workflow vhodné k budování workflow na míru.
 
 

SPRÁVA 3D TISKU

Řešení správy 3D tisku dokáží zajistit efektivní správu celého prostředí 3D tisku. To zahrnuje správu zabezpečení přístupu pro všechny 3D tiskárny, zjednodušenou správu i monitorování a reporting 3D tisku. Nejflexibilnější řešení správy 3D tisku nabízejí také funkce pro služby placeného tisku a mohou být použita rovněž pro správu 2D tiskáren, takže vaše investice do 3D tisku bude lépe využita.

MOBILNI-APLIKACE.png
KONTROLA NÁKLADŮ
45 % respondentů uvádí, že náklady byl příliš vysoké a mimo kontrolu. Tiskárny byly proto nepřístupné a studenti je nemohli volně používat, což snižovalo jejich přínos.

MOBILNI-APLIKACE.png
POTŘEBA ASISTENCE PRO ZAČLENĚNÍ DO VÝUKY
35 % respondentů potřebovalo podněty a informace pro začlenění 3D tiskáren do výuky.

MOBILNI-APLIKACE.png
NEDOSTATEČNÉ VYUŽITÍ
31 % respondentů uvedlo, že 3D tiskárny nebyly dostatečně využívány. Nemají-li studenti volný přístup ke 3D tiskárnám, nemohou plně využívat jejich potenciálu. Především proto, že 3D tisk běžně trvá mnohem déle než tisk na papír.

MOBILNI-APLIKACE.png
NENÍ JASNĚ STANOVENO, KDO MÁ NA STAROSTI SPRÁVU 3D TISKÁREN
IT spravuje 3D tiskárny u poloviny dotázaných škol. Zatímco IT spravuje 2D tiskárny skoro ve 100 % případů, u 3D tiskáren není vždy jasné, kdo je má na starosti.
 

Technická specifikace

Typ Správa a zabezpečení tisku

Ke stažení

SafeQ
SafeQ je tiskové řešení, které řeší základní problémy tiskových prostředí: účtování, zabezpečení a zajištění dostupnosti. SafeQ dokáže v síti účtovat vytištěné úlohy, a to na vrub jednotlivce, skupiny, zařízení a dokonce i projektu.